Bartolomeus Productions

Music is meant to be for everyone!

Referenties & Partners

Bartolomeus Productions werkte samen met; Philips, ABN/AMRO, KPN, Gemeentes in Amsterdam, Den Haag, Rijswijk, Scheveningen, Rotterdam, Doetinchem en meer! Politieke partijen SP, D66, Groen Links, PvdA en meer! TV optredens (regionaal en nationaal), DGR, Ministeries van Onderwijs, Landbouw, Binnenlandse zaken, VROM, Adecco, Heineken, Unie van Waterschappen en vele anderen ..